Όροι Χρήσης

Ο πελάτης θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσεως, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pharmacyallday.com. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των όρων χρήσεως, της εμπορικής πολιτικής αλλά και οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς στην ιστοσελίδα. Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία, με ή δίχως προειδοποίηση χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη. Επιπλέον, δεν εγγυάται ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση των πληροφοριών ή των προϊόντων που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ή από την εν γένει χρήση της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pharmacyallday.com δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, χρονικά παρωχημένα ή με λάθη οποιασδήποτε φύσεως. 

Ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pharmacyallday.com υποχρεούται : 

  • Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την έγερση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού ή φυσικού φαρμακείου, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα αλλά και γενικότερα είναι αντίθετες στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
  • Να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του www.pharmacyallday.com
  • Να παρέχει πλήρη και αληθή στοιχεία εγγραφής, πληρωμής και παράδοσης (τα οποία θα ενημερώνει σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να υπάρχουν πάντα καταχωρημένα τα τρέχοντα πραγματικά προσωπικά στοιχεία). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσκεμμένη ανακρίβεια στα στοιχεία, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μη ολοκλήρωσης της εγγραφής ή άμεσης απενεργοποίησης (αν είναι ήδη ενεργός) του λογαριασμού του συγκεκριμένου πελάτη. Επίσης, αν τα στοιχεία που αφορούν την πληρωμή ή την παράδοση δόθηκαν λαθεμένα (εσκεμμένως), το www.pharmacyallday.com δύναται να κινηθεί νομικά εναντίον του πελάτη. 
  • Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password). Υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Το www.pharmacyallday.com δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για κακή χρήση ή διαχείριση του λογαριασμού του πελάτη από τυχόν απώλεια των κωδικών. 
  • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό λογαριασμό του όταν δεν χρειάζεται άλλο την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού φαρμακείου. 

 

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε εκούσια στο www.pharmacyαllday.com , χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να σας παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτετε και τέλος να εκτελούνται σωστά, γρήγορα και με ασφάλεια οι παραγγελίες σας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας, έχουν ως σκοπό εκτός των άλλων, να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και βελτίωση των υπηρεσιών μας και να διευκολύνουν τις συναλλαγές. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα (e-mail, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, τηλέφωνο κ.α.) θα ζητηθούν μόνο όταν γίνετε μέλος και προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων. 

Το www.pharmacyαllday.com εγγυάται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν διανέμονται σε τρίτους (άρθρο 11 ν.2472/1997). Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διασφαλίζει τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στο διαδίκτυο μέσω της εταιρίας GoDaddy και με πιστοποίηση SSL-256bit (Secure Socket Layer). Το www.pharmacyαllday.com δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να μην κοινοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου σε τρίτους και να αλλάζετε τον κωδικό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποφεύγοντας τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).